• Kardiyak Ritim Yönetim | Web
  • Kalıcı Kalp Pilleri | Web
  • Interkardiyak Defibrilatörleri | Web | PDF
 • EKG Holter Kaydedici Cihaz | Web
  • Ritim Holter Kaydedici Cihaz | Web
  • Tansiyon Holter Kaydedici Cihaz | Web
  • Olay Holter Kaydedici Cihaz | Web
 • Intra Aortik Balon Kateteri | Web | PDF
 • Geçici Kalp Pili Cihazları | Web
  • Tek Odacıklı Geçici Kalp Pili | Web
  • Çift Odacıklı Geçici Kalp Pili | Web
  • Üç Odacıklı Geçici Kalp Pili | Web
 • Ablasyon Kateteri | Web
 • Pulmoner Valvuloplasti Balon Kateteri | Web | PDF
 • PDA Kapama Cihazı | Web | PDF
 • Paravalvular Leak Kapama Cihazı | Web | PDF
 • Sizing Balon Kateteri | Web | PDF
 • Taşıma Kateterleri | Web | PDF
 • Guide-wire | Web | PDF
 • ASD-PFO Kapama Cihazları | Web | PDF
 • Muscular VSD | Web | PDF
 • Transseptal Erişim Kateterleri | Web
 • Brouckenbrough İğne Kateteri | Web
 • Elektrofizyolojik Çalışma Kateterleri | Web
 • Mitral Kapak Balon Valvuloplasti Kateteri | Web
 • Cerebral Corridor Creator Set | Web